O NAS

Dowiedz się więcej o nas, czyli grupie specjalistów, którzy pozwolą Ci poszerzyć kompetencje menedżerskie, a zarządzanie zespołem uczynić jeszcze efektywniejszym.

Naszym głównym celem jest wspieranie organizacji w rozwoju i towarzyszenie w procesie zmian. Kompleksowo patrzymy na organizację od strony ludzi, procesów i systemów. Specjalizujemy się w realizacji projektów rozwoju organizacji, rozwoju kompetencji, zapewniając partnerskie wsparcie dla zarządów, działów personalnych i menedżerów. Kluczem do sukcesu jest kompleksowość usług oraz indywidualne podejście do każdego projektu i szkolenia.

W codziennej pracy wyznajemy wartości takie jak rozwój, zaufanie, uczciwość i szacunek.

BR Consulting tworzą trenerzy i konsultanci, którzy swoje doświadczenie biznesowe zdobywali w polskich oraz zagranicznych organizacjach i stale rozwijają swoje kompetencje. Większość z nas to wieloletni członkowie Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK, co daje gwarancję wysokich standardów naszej pracy.

KATARZYNA KONIECZNA

 

W BR Consulting prowadzi lub koordynuje większość projektów, a także odpowiada za kontakt z zarządem oraz właścicielami firm. Trener i konsultant biznesu, coach EMCC, licencjonowany konsultant „Insights Discovery” i FACET5, Praktyk NLP. Uczyła się m.in. u Richarda Bolstada, Briana Tracy’ego, Davida Gordona, Franka Farrelly’ego. Menedżer z 19-letnim doświadczeniem w biznesie, była redaktor naczelna „Personelu i Zarządzania” oraz Grupy Czasopism Kadrowych i Menedżerskich, prawnik ze specjalizacją z prawa pracy. Posiada wiedzę i doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz ponad 14-letnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń biznesowych. Jest członkiem Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK oraz European Mentoring and Coaching Council.

Doświadczenie zdobywała w firmach produkcyjno-usługowych i wydawnictwach. Pracując na stanowiskach menedżerskich, nabyła kompetencje z zakresu rekrutacji, budowy i wdrażania systemów ocen, systemów wynagradzania i motywowania, budowy i zarządzania zespołami pracowniczymi, zarządzania szkoleniami. Przez 5 lat była członkiem kapituły programu Inwestor w Kapitał Ludzki. Organizowała i prowadziła eventy o zasięgu krajowym - m.in. ogólnopolski konkurs Kadrowy Roku 2006, 2007 oraz międzynarodowym - gala projektu Top Employers Polska 2011-2012-2013, a także debaty podczas konferencji branżowych (Kongres Kadry – Nowoczesna Firma, Top Employers HR Best Practice Workshop 2012, 2013 – CRF Institute). Jest autorką wielu artykułów z zakresu prawa pracy i HRM publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, INFOR PL, Wydawnictwie Wiedza i Praktyka, „Leaders Magazine”.

Jako koordynator międzynarodowego projektu Top Employers Polska prowadziła wywiady z dyrektorami personalnymi, konsultacje merytoryczne oraz sesje feedbackowe w certyfikowanych organizacjach. Była organizatorem i moderatorem warsztatów Top Employers Best Practices HR Workshop oraz autorką artykułów o certyfikowanych organizacjach w książce Top Employers Polska 2012.

 

Specjalizacja

Jako trener i konsultant specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rozwoju kompetencji menedżerskich, efektywności biznesowej, budowania zespołów, rozmów rozwojowych i oceniających, HRM, wystąpień publicznych i autoprezentacji, zarządzania szkoleniami, zarządzania zmianą, komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem, asertywności. Prowadziła projekty doradcze z zakresu audytu personalnego, budowy strategii personalnej, budowy modelu kompetencji, systemu zarządzania kompetencjami, profili kompetencyjnych stanowisk, mapowania kompetencji, systemu ścieżek kariery, systemu rezerwy kadrowej, systemu szkoleń i rozwoju pracowników, systemu oceny okresowej, aktualizacji wartościowania stanowisk pracy.

Dodatkowo prowadzi warsztaty i treningi wzmacniające rozwój osobisty. Z klientami indywidualnymi pracuje w ramach sesji coachingowych zgodnie z kodem etycznym European Mentoring & Coaching Council.

W pracy inspirują ją ludzie, zmiany i wyzwania. Te ostatnie według zasady - „im trudniej, tym ciekawiej”. Stale w drodze i na drodze pozytywnej energii, poszukuje, odkrywa, doświadcza.... W pracy trenerskiej i coachingowej stawia sobie za cel wspieranie uczestników w docieraniu do własnych zasobów, umożliwiających nowe, skuteczne funkcjonowanie. Jest przekonana, że podstawą pracy trenera jest umiejętność uważnego słuchania, pokora wobec siebie i drugiego człowieka. Swoje relacje biznesowe z klientami buduje w oparciu o wiarygodność, szacunek i zaufanie. A prywatnie dzieli czas między dzieci, jogę i podróże.

 

Wykształcenie

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lublinie, podyplomowego Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji w Szkole Głównej Handlowej. Posiada certyfikaty Konsultanta Insights Discovery, Facet5, Competence Navigator oraz Profesjonalnego Menedżera Szkoleń. Ukończyła również Akademię Mistrzów Treningu (VI The European Qualifications Framework) oraz certyfikacyjny kurs Coach Praktyk Biznesu w Norman Benett Academy (EQA EMCC). Jest członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz koordynatorem Mazowieckiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK

 

PIOTR WOJCIECHOWSKI

 

Adwokat, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy, wykładowca, trener prawa pracy. Prawem pracy zajmuje się od wielu lat, a jego zainteresowania zawodowe rozpoczęły się od uczestnictwa w pracach seminarium utworzonym przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonym przez Profesora Krzysztofa Rączkę.

W latach 1998-2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy.

W latach 2001-2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora departamentu. W ramach działań departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie pracy w departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy, prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności prawa stosunku pracy, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, zatrudniania pracowników tymczasowych oraz zakresu działań nadzorczo – kontrolnych inspektorów pracy.

 

Specjalizacja

Od 2009 r. prowadzi samodzielną praktykę doradczą w różnych formach, łącząc swoje bogate doświadczenie zawodowe z bardzo cenionymi umiejętnościami przekazywania wiedzy. Zapewnia:

  • warsztaty i szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracowników działów HRM, menedżerów i zarządów,
  • audyty w zakresie dokumentacji kadrowej,
  • porady prawne dla pracodawców i specjalistów działów kadr i HRM,
  • doradztwo w zakresie zawierania umów o pracę oraz cywilnoprawnych,
  • doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych i grupowych,
  • wsparcie w zakresie tworzenia grafików czasu pracy,
  • doradztwo w zakresie projektów regulaminów zakładowych i innych przepisów zakładowych,
  • pomoc przy wdrażaniu systemów wynagradzania,
  • wsparcie w zakresie przygotowywania odpowiedzi na wystąpienia i nakazy pokontrolne PIP,
  • reprezentację sądową.

Zapraszany jako gość audycji radiowo – telewizyjnych, uczestnik konferencji związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce oraz autor publikacji z zakresu prawa pracy, a także licznych komentarzy w prasie codziennej („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Wykładowca prawa pracy na renomowanych uczelniach: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor licznych publikacji oraz artykułów.

SŁAWA MICKIEWICZ

 

Konsultant rozwoju i zarządzania, trener biznesowy, akredytowany konsultant metodologii: Insights Discovery™, Reiss Motivation Profile™, FRIS®, MindSonar®, PeopleKeys, Inc.® (D3 - DISC/TEAMS/VALUES) oraz narzędzi diagnostycznych i rozwojowych Advisio Poland (Competence Navigator™, Task Navigator™, Synergia™, Delight Index™, Star Tracks™, Talent Hunter™, Insightful Profiler™). Wieloletni menedżer zespołu trenerów wewnętrznych w międzynarodowej instytucji finansowej.

Praktyk sprzedaży i obsługi klienta w branżach: finansowej, ubezpieczeniowej, reklamowej, turystycznej i doradczo-szkoleniowej z ponad 16-letnim doświadczeniem zawodowym. Zrealizowała ponad 1500 dni szkoleniowych. Pracuje z zarządami i właścicielami firm, menedżerami i specjalistami, HR Business Partnerami i trenerami wewnętrznymi.

 

Specjalizacja

Specjalizuje się we wdrażaniu systemów rozwoju kompetencji, prowadzeniu szkoleń z zakresu rozmów oceniających i rozwojowych, budowania i rozwijania zespołów, prowadzenia rozmów telefonicznych, aktywnej sprzedaży i obsługi, pozyskiwania klientów i umawiania spotkań, obsługi reklamacji, trudnych sytuacji w relacjach z klientami, współpracy i komunikacji bezpośredniej i e-mailowej, efektywność indywidualnej i zespołowej. Prowadzi warsztaty strategiczne oraz kompetencyjne, warsztaty doskonalenia pracy zespołowej i efektywnego działania, a także indywidualne sesje rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych.

Jako konsultant zarządzania i rozwoju organizacyjnego wspiera klientów w obszarach efektywności biznesowej, efektywności w realizacji zadań, kompetencji pracowników, rozwoju Call Center/ Contact Center, programów talentów i korzystania z potencjału wewnątrz organizacji. Jako trener specjalizuje się w realizacji całych procesów szkoleniowych - od analizy i identyfikacji potrzeb rozwojowych, poprzez przygotowywanie, realizację szkoleń i innych działań rozwojowych, wsparcie wdrożenia do oceny efektów. Posiada wiedzę oraz praktyczne doświadczenie w zakresach zarządzania wiedzą w organizacji, budowania i wdrażania systemu kompetencji zawodowych i ocen pracowników, rozwijania kompetencji trenerów biznesowych, tworzenia narzędzi wsparcia sprzedaży, obsługi klienta oraz komunikacji. 

W swojej pracy szczególnie ceni możliwość tworzenia rozwiązań, które w widoczny sposób zmieniają rzeczywistość. 

 

Wykształcenie

Absolwentka wrocławskiej Akademii Ekonomicznej - Wydziału Zarządzania i Informatyki na Kierunku Zarządzanie i Marketing, w specjalizacjach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Zarządzanie Kadrami. Posiada certyfikaty Profesjonalnego Menedżera Szkoleń, Profesjonalnego Menedżera Kompetencji oraz Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego ADVISIO. Absolwentka Szkoły Trenerów Zarządzania przy Stowarzyszeniu Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Akademii Mistrzów Treningu (VI The European Qualifications Framework), członek PSTD (Polish Society of Training and Development), Współzałożyciel Grupy Rozwoju Konsultantów SKiTZ MATRIK. 

 

BR Consulting Katarzyna Konieczna

ul. Mikołajczyka 11 lok. 3
03-984 Warszawa
+48 (22) 247 87 97
projekty@brcon.eu
NIP 825-122-44-39
REGON 142542662
CEiDG 514406

Kompetencje menedżerskie

Katarzyna Konieczna – Dyrektor zarządzający

+48 510 024 716
konieczna@brcon.eu

 

Katarzyna Jędrzejczak – Key Account Manager

+48 693 681 319
jedrzejczak@brcon.eu