Prawo pracy

Do zakresu świadczonych przez BR Consulting usług prawnych należą sprawy z zakresu prawa pracy. Nasi specjaliści świadczą usługi prawne przy zachowaniu najwyższych standardów merytorycznych oraz dopasowują zasady i formy pomocy prawnej do indywidualnych potrzeb klientów i prowadzonego przez nich modelu biznesu. Zapewniamy naszym Klientom zarówno stałą i bieżącą obsługę prawną, porady prawne w zakresie prawa pracy, jak również okresową lub doraźną pomoc w tym obszarze prawa. Świadczymy kompleksowe usługi w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

 • sporządzamy umowy o pracę, cywilnoprawne umowy o zatrudnienie, kontrakty menedżerskie, klauzule o zakazie konkurencji, klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • tworzymy projekty regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych;
 • wspieramy pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi, radami pracowników, przedstawicielami załogi;
 • doradzamy w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników, w tym zwolnień dokonywanych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz programów dobrowolnych odejść;
 • przygotowujemy projekty oświadczeń i pism rozwiązujących z pracownikami umowy o pracę;
 • tworzymy i przeprowadzamy audyty dokumentacji kadrowej;
 • doradzamy w zakresie czasu pracy, norm i ogólnego wymiaru czasu pracy, systemów i rozkładów czasu pracy, systemu zadaniowego czasu pracy;
 • prowadzimy mediacje;
 • wspieramy Klientów w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz ZUS;
 • sporządzamy opinie i ekspertyzy prawne;
 • prowadzimy szkolenia i wykłady dla pracodawców, związków zawodowych, specjalistów działów HRM i kadr, menedżerów i kierowników;
 • przygotowujemy pozwy, w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę
 • reprezentujemy pracodawcę w toku postępowania sądowego.

 

BR Consulting Katarzyna Konieczna

ul. Mikołajczyka 11 lok. 3
03-984 Warszawa
+48 (22) 247 87 97
projekty@brcon.eu
NIP 825-122-44-39
REGON 142542662
CEiDG 514406

Kompetencje menedżerskie

Katarzyna Konieczna – Dyrektor zarządzający

+48 510 024 716
konieczna@brcon.eu

 

Katarzyna Jędrzejczak – Key Account Manager

+48 693 681 319
jedrzejczak@brcon.eu