Efektywne zarządzanie zespołem

W naszej pracy kładziemy duży nacisk na budowanie efektywnych zespołów. Pracując z menedżerami różnych szczebli zarządzania widzimy, że problemy są te same. Często słyszymy: „Nie dogadują się”, „Nie są zmotywowani do pracy”, „Nie chce im się”, „Nie biorą odpowiedzialności za to, co robią”, „Nie potrafią ….”, „Bez przerwy tylko konflikty”,itd. Rolą menedżera jest zbudowanie takiego zespołu, w którym ludziom chce się dobrze wykonywać swoją pracę i chce się brać odpowiedzialność za jej wyniki. Jak to zrobić? Antoine de Saint-Exupéry stwierdził: „Jeśli chcesz zbudować statek, nie przywołuj mężczyzn, żeby zdobyć drewno i rozdzielić pracę, ale rozbudź w nich tęsknotę za otwartym, nieskończonym morzem”. Pracując z zespołami i menedżerami nie obiecujemy natychmiastowych zmian, nie dajemy gwarancji, że „wszystko się uda”, nie mówimy, że „zmotywujemy Wam pracowników”. Zobowiązujemy się do tego, że pokażemy inny sposób myślenia o pracy, zespole, zadaniach; rozbudzimy odpowiedzialność i gotowość do rozmowy na poziomie realnych potrzeb organizacji i zespołów. I przygotujemy menedżera do dalszej pracy z zespołem, w którym ludzie będą się szanować, rozumieć swoją rolę i pracować w oparciu o wspólne wartości. Pracujemy zespołowo i indywidualnie, stosując różne metody począwszy od klasycznych warsztatów, przez trening on the job, mentoring, coaching, facylitację, moderację, warsztaty „fast step”, czyli 2-3 godzinne ćwiczenie konkretnej umiejętności. Wspieramy się różnymi narzędziami do badania osobowości zawodowej, pracy z celami, badania poziomu kompetencji zawodowej.

BR Consulting Katarzyna Konieczna

ul. Mikołajczyka 11 lok. 3
03-984 Warszawa
+48 (22) 247 87 97
projekty@brcon.eu
NIP 825-122-44-39
REGON 142542662
CEiDG 514406

Kompetencje menedżerskie

Katarzyna Konieczna – Dyrektor zarządzający

+48 510 024 716
konieczna@brcon.eu

 

Katarzyna Jędrzejczak – Key Account Manager

+48 693 681 319
jedrzejczak@brcon.eu